FORGOT YOUR DETAILS?

Adoptie procedure

Om de adoptie zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij met een adoptieprocedure. Belangrijk is dat u onze adoptieinfo (LINK) goed heeft doorgenomen en dat u zich hierin kan vinden. Indien u dit nog niet gedaan heeft, raden wij u aan dit alsnog te doen alvorens verder te gaan.

Een eerste stap in de adoptie van een hond is natuurlijk uzelf goed informeren Vervolgens kiest u een hond. Vaak gebeurt dit via het internet en eigenlijk wordt u dus verliefd op een foto en de bijbehorende omschrijving. U droomt al weg en ziet de lieve viervoeter al gezellig samen met u de dagen doorbrengen ... Echter, zover is het nog niet! We willen u uiteraard geen schrik aanjagen, maar als u een hart voor dieren heeft, begrijpt u zeker dat wij als organisatie zeer zorgvuldig te werk moeten gaan in de stappen om u en de hond bij elkaar te brengen. We werken namelijk met levende wezens die we met de grootste zorg en respect willen behandelen. Daarom volgen wij onze adoptieprocedure stap voor stap en overhaasten niets.

Als u interesse hebt in een bepaalde hond vragen wij u het adoptieformulier zeer volledig, gedetailleerd en correct in te vullen en door te sturen naar ons. Let wel: Indien u geen bevestigingsmail ontvangt na het invullen van uw adoptieaanvraag, dan betekent dit dat wij uw aanvraag niet hebben ontvangen en dat er iets is misgegaan. In dat geval kan u steeds een mail sturen naar: adopties@spanishdogsrescue.eu

Nadat wij uw formulier ontvangen hebben, zal een van onze adoptiecoördinatoren u contacteren om via de telefoon alvast uw eerste vragen te beantwoorden en te kijken of het hondje naar keuze nog vrij is voor adoptie, etc...

Na dit telefonisch contact zal u gecontacteerd worden door een van onze huisbezoekers uit uw regio om een afspraak te maken. Belangrijk is wel dat heel het gezin aanwezig is tijdens het huisbezoek, omdat dit een goede gelegenheid is voor beide partijen om verdere info in te winnen. Voor ons om te zien of de hond bij u, uw gezin en eventueel reeds aanwezige dieren past. Indien nodig kunnen wij uiteraard verdere tips geven daaromtrent. Voor u is het een uitstekende gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze vzw en om al uw vragen te kunnen stellen. Tijdens dit huisbezoekje kunnen we ook al verder ingaan op alle belangrijke zaken aangaande de adoptie, de keuze van de hond en alle zaken waar u rekening mee dient te houden.

Wij willen er nogmaals op wijzen dat de belangrijkste vereiste voor de adoptie van een windhond is dat uw tuin volledig en stevig omheind is en dit minstens 1m80 hoog. Dit zonder openingen tussen paaltjes/poortjes en omheining. Spijlen van poorten mogen niet te breed uit elkaar staan of dienen achteraf eventueel met draad afgespannen te worden. Mocht uw tuin op het moment van de aanvraag nog niet zo hoog omheind zijn, dan is dit geen probleem. We vragen u zeker om nog te wachten tot na het huisbezoekje en tot na de goedkeuring van de adoptie om te starten met eventuele werken aan uw tuin. We willen mensen immers niet nodeloos op kosten jagen of werk geven. De huisbezoeker kan u tevens ook raad geven in verband met pijnpuntjes in de omheining.

U dient er dus wel rekening mee te houden dat een adoptie niet kan plaatsvinden, indien u niet bereid bent uw tuin aan te passsen aan de vereisten voor de door u gekozen hond. We vragen u dan ook ons niet te contacteren voor adoptie, indien u niet bereid bent dit te doen. Mocht uw tuin in zijn huidige staat wel in aanmerking komen voor de adoptie van een van onze andere hondjes, dan kan u ons uiteraard voor hen een aanvraagje sturen. Het is namelijk niet voor elke hond noodzakelijk dat uw tuin 1m80 omheind is, maar dit wordt dan verder besproken met de adoptiecoördinator.

Tijdens het huisbezoekje wordt er door onze vrijwilliger een standaard vragenlijstje afgewerkt waarvan achteraf door de huisbezoeker een verslag gemaakt wordt. Dit wordt overgemaakt aan het adoptieteam. De huisbezoeker heeft geen beslissingsrecht in verband met goedkeuren van een adoptie. Ons adoptieteam zal aan de hand van dit verslag de aanvraag al dan niet goedkeuren en u hierover inlichten. Dit kan een aantal dagen (max. 3) duren daar wij allen vrijwilligers zijn.

Veel honden verblijven tijdelijk in een opvanggezin in België. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan kan u gaan kennismaken met de hond van uw keuze. In het opvanggezin hebben de meeste honden al de basiskennis van het leven in een huiselijke omgeving kunnen opdoen. Het opvanggezin kan u dan ook veel meer vertellen over het karakter en de gewoontes van de door u gekozen hond. Indien u al andere honden hebt, zijn deze ook welkom om mee te komen kennismaken.

Het is dan nog steeds mogelijk om, als u niet echt een klik had met de gekozen hond tijdens de kennismaking, dit aan te geven aan de adoptiecoördinator.

Hij/zij kan dan samen met u verder zoeken naar de ‘perfect match’. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat het gevoel goed zit. Dat is het beste voor alle betrokken partijen.

Pas nadat u kennis gemaakt heeft met de hond, gemerkt heeft dat er een klik is, de betaling in orde is en u de volledige goedkeuring heeft gekregen van de adoptiecoördinator over het ophalen van de hond, kan u een verdere afspraak maken met het opvanggezin voor de ophaling van uw nieuwe huisgenoot.

Soms verblijven de aangeboden honden ook nog in een van de asielen of opvanggezinnen in Spanje waar wij mee samen werken. In sommige gevallen is het mogelijk om een hond rechtstreeks vanuit Spanje te adopteren. Let wel: dit is steeds afhankelijk van de keuze van de hond en wordt steeds eerst intern besproken binnen de vzw.

Elk gezin en elke levenssituatie is anders; daarom is het mogelijk om op aanvraag extra testen, zoals het omgaan met kinderen, andere honden of katten al in Spanje uit te voeren zodat we u daar al enige info over kunnen verschaffen.

Bij de feitelijke adoptie tekent u een adoptiecontract. Lees dit document goed door! Dit contract is er voornamelijk ter bescherming van de hond. Ook wordt hierin het betalingsbewijs vermeld.

Na de adoptie kan u nog steeds rekenen op onze steun en zal u nog geruime tijd in contact staan met uw nazorgverantwoordelijke, die op geregelde tijdstippen u zal contacteren om te horen hoe het met uw hond gaat. Natuurlijk waarderen wij spontane updates van jullie ook ten zeerste. Zelf kan u ook steeds met vragen bij uw nazorgverantwoordelijke terecht. Deze zal u zo goed mogelijk verder helpen met goede raad betreffende de opvoeding, verzorging, vragen of problemen. Een gouden raad is dat u beter een keer teveel contact met ons opneemt dan te weinig. Zo werkt u sneller aan het probleem dat zich stelt en lopen de spanningen minder snel hoog op. We weten allemaal dat een luisterend oor en wat goede raad vaak al wonderen kunnen doen.

TOP