FORGOT YOUR DETAILS?

Voorwaarden & Nuttige informatie

Adoptie Voorwaarden:

spanish_dogs_rescue_home_peter_meter Het adoptieteam van Spanish Dogs Rescue gaat zeer grondig te werk om de kans op een geslaagde adoptie zo groot mogelijk te maken. Wij streven steeds naar de ‘perfect match’ tussen baasje en hond. Daarom nemen we graag de nodige tijd om een adoptie af te werken zodat alles weloverwogen en goed gedaan wordt. Een nieuwe huisgenoot is immers een hele aanpassing. Vandaar dat het normaal is dat zoiets niet even snel afgehandeld wordt. Indien u een hond uit Spanje een nieuwe kans wil geven op een goed en gelukkig leven met de nodige aandacht en liefde die hij/zij verdient, willen wij u daarin zeer graag bijstaan. Lees onderstaande adoptie info zeker goed door zodat u weloverwogen aan de adoptie begint.

Deze honden dragen vaak al een verleden met zich mee, een verleden dat meestal niet positief was. Dit mogen we nooit vergeten. Het adopteren van een hond is daarom een zéér belangrijke beslissing waar zeker door iedereen in het gezin goed over nagedacht moet worden.

Vaak hebben deze honden enkel buiten geleefd en kennen ze dus helemaal geen huiselijk leven; dit zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld van vele dingen kunnen schrikken. Het is dan ook van groot belang dat u en uw gezinsleden heel alert zijn en dat deuren en poorten steeds goed gesloten zijn zodat u, de kinderen of bijvoorbeeld de wind de hond niet kunnen laten ontsnappen.

Ook zal uw tuin waarschijnlijk aangepast moeten worden, zeker indien u een windhond wil adopteren. Deze honden kunnen zeer hoog springen, zelfs vanuit stilstand. Aangezien ze soms onzeker of angstig zijn is het van groot belang dat de omheining hoog genoeg is. Daarom is het voor de adoptie van windhonden onze vereiste dat u over een stevige omheining van min. 1m80 beschikt. U haalt immers een atleet in huis! Voor andere rassen hanteren wij andere omheiningsvoorwaarden. In de fiche van elke adoptiehond worden de omheiningsvereisten vermeld.

De reden waarom we een stevige en hoge omheining vragen bij windhonden is dat het echt een ramp is als een geadopteerde windhond of een andere geadopteerde hond gaat lopen. Dit is niet vergelijkbaar met andere honden omdat ze vaak schuchter zijn en zich ook heel goed kunnen verstoppen. Ze hebben soms al een verleden op straat gekend waardoor ze heel goed weten hoe en waar zich te verstoppen. Daarbij komt nog dat ze vaak ook heel bang zijn van vreemde mensen zodat ze zich moeilijk laten benaderen of laten vangen. Ook dient u er rekening mee te houden dat windhonden meestal een groot jachtinstinct hebben zodat u ze niet kan laten loslopen tijdens een wandeling of in een niet omheinde tuin.

Op veilig afgemaakte plaatsen is het geen probleem om hen los te laten lopen, al zul je - afhankelijk van de grote van het gebied - soms wel een tijdje moeten wachten voor je hondenvriend terugkeert.

Verder mag u de financiële kant van een adoptie niet vergeten: een goede ‘premium’ voeding, een dik zacht kussen (of beter nog de zetel) en uiteraard alle medische zorg die een huisdier nodig heeft, moet u kunnen bieden. Bij de aanschaf van een huisdier moet u er rekening mee houden dat hij/zij ook eens ziek kan worden, een dierenartsbezoek en/of medicijnen nodig heeft, of misschien zelfs een operatie, wat vaak veel geld kost. Verder is voor de windhondjes in de winter zeker ook een jasje nodig. Ook een aangepaste halsband met tussenstukje en tuigje (bvb. U-lead ) en een goede leiband zijn een van onze vereisten indien u een windhond adopteert. Vergeet ook niet dat een hond steeds zijn dagelijkse portie beweging nodig heeft en dat ze ook bij slecht weer en in de winter uitgelaten moeten worden. Verder verdienen deze lieverds genegenheid, heel veel geduld, rust, knuffels en heel veel liefde. Het allerbelangrijkste is dan ook niet voor niets: TIJD, LIEFDE EN GEDULD. Dan komt alles ter zijner tijd goed!

Heeft u dit alles goed overwogen? Neem dan nog even de volledige website door voor de nodige informatie zodat u goed weet wat u allemaal kan verwachten. Lees de fiche van het hondje van uw keuze zeker goed door en kijk of u aan deze verwachtingen kan en wil voldoen.

Graag vragen wij u ook ons enkel te contacteren voor een adoptie indien u over alles goed nagedacht heeft en er 100% voor wil gaan en u en uw gezin bereid zijn om aan alle voorwaarden te voldoen. Wij zijn allen vrijwilligers en een adoptieprocedure neemt zeker de nodige tijd in beslag; uiteraard doen wij dit met veel liefde en plezier en zullen wij u graag begeleiden in de hele adoptieprocedure.

Indien u alles goed doorgenomen heeft en u heeft beslist om er voor te gaan, dan vragen wij u om onze adoptieprocedure te bekijken en als u bij uw beslissing blijft ons via het adoptieformulier te contacteren.

En vergeet niet: Een hond is geen spel maar je metgezel! Een hond is geen spel maar je levensgezel!

spanish_dogs_rescue_adoptie_procedure_001spanish_dogs_rescue_adoptie_procedure_003Om de adoptie zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij met een adoptieprocedure. Belangrijk is dat u onze adoptie info en onze adoptieprocedure goed heeft doorgenomen op onze website en dat u zich hierin kan vinden. Indien u dit nog niet gelezen hebt, raden wij u aan dit alsnog te doen alvorens verder te gaan.

Een eerste stap in de adoptie van een hond is natuurlijk uzelf goed informeren. Vervolgens kiest u een hond. Vaak gebeurt dit via het internet en eigenlijk wordt u dus verliefd op een foto en de bijbehorende omschrijving. U droomt al weg en ziet de lieve viervoeter al gezellig samen met u de dagen doorbrengen... Om u en uw gedroomde hond bij elkaar te brengen volgen we zorgvuldig stap voor stap een adoptieprocedure. We werken namelijk met levende wezens die we met de grootste zorg en respect willen behandelen. Daarom volgen wij onze adoptieprocedure stap voor stap en overhaasten wij niets. Dit steeds ter bescherming van het dier en omdat goede regels nu eenmaal goede vrienden maken.

Indien u interesse hebt in een bepaalde hond vragen wij u het adoptieformulier zeer volledig, gedetailleerd en correct in te vullen en door te sturen naar ons. Dit ingevulde formulier is zeer handig voor de adoptiecoördinator om uw adoptieaanvraag zo goed mogelijk op te volgen. Let wel: Na het invullen van uw adoptieaanvraag komt er op het scherm de boodschap of uw aanvraag al dan niet goed verzonden is, indien niet dan betekent dit dat wij uw aanvraag niet hebben ontvangen en dat er iets is misgegaan. In dat geval kan u steeds een mail sturen naar:

Email: adopties@spanishdogsrescue.eu

Ter info: In onze adoptieprocedure maken wij een onderscheid tussen de adoptie van een hond die reeds in een opvanggezin verblijft

en de adoptie van een hond die nog in het asiel in Spanje zit.

Lees daarom zorgvuldig verder.

Nadat wij uw adoptieaanvraagformulier ontvangen hebben, zal een van onze adoptiecoördinatoren u contacteren om via de telefoon alvast uw eerste vragen te beantwoorden en te kijken of het hondje naar keuze nog vrij is voor adoptie, etc... Na dit telefonisch contact zal u gecontacteerd worden door een van onze huisbezoekers uit uw regio om een afspraak te maken. Belangrijk is wel dat heel het gezin aanwezig is tijdens het huisbezoek (dus ook de kinderen). Een huisbezoek is een goede gelegenheid voor beide partijen om verdere info in te winnen. Voor ons als vzw om te zien of de hond bij u, uw gezin en eventueel reeds aanwezige dieren past (indien nodig kunnen wij uiteraard verdere tips geven daaromtrent). En voor u is het een uitstekende gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze vzw en om al uw vragen te kunnen stellen. Tijdens dit huisbezoekje kunnen we ook al verder ingaan op alle belangrijke zaken aangaande de adoptie en alle zaken waar u rekening mee dient te houden.

Wij willen er nogmaals op wijzen dat de belangrijkste vereiste voor de spanish_dogs_rescue_adoptie_procedure_002adoptie van een windhond is dat uw tuin volledig en stevig omheind is en dit minstens 1m80 hoog. Dit zonder openingen tussen paaltjes/poortjes en omheining. Spijlen van poorten mogen niet te breed uit elkaar staan of dienen achteraf eventueel met draad afgespannen te worden. Mocht uw tuin op het moment van de aanvraag nog niet zo hoog omheind zijn, dan is dit echt geen probleem. We vragen u zeker om nog te wachten tot ná het huisbezoekje en tot ná de goedkeuring van het huisbezoekje om te starten met eventuele werken aan uw tuin. We willen mensen immers niet nodeloos op kosten jagen of werk geven. De huisbezoeker kan u tevens ook raad geven in verband met pijnpuntjes in de omheining. U dient er dus wel rekening mee te houden dat een adoptie niet kan plaatsvinden, indien u niet bereid bent uw tuin aan te passen aan de vereisten voor de door u gekozen hond. De omheiningsvereisten voor de door u gekozen hond vind u steeds bij het profiel van de hond op onze site. We vragen u dan ook ons niet te contacteren voor adoptie, indien u niet bereid bent om uw tuin in orde te brengen a.d.h.v. deze vereisten. Mocht uw tuin in zijn huidige staat wel in aanmerking komen voor de adoptie van een van onze andere hondjes (zie het profiel van de hond op onze site), dan kan u ons uiteraard voor hen een aanvraagje sturen. Het is namelijk niet voor elke hond noodzakelijk dat uw tuin 1.80m omheind is, dit wordt steeds ook verder besproken met de adoptiecoördinator.

Tijdens het huisbezoekje wordt er door onze vrijwilliger een standaard vragenlijstje afgewerkt waarvan achteraf door de huisbezoeker een geschreven verslag gemaakt wordt. Dit verslag wordt vervolgens door de huisbezoeker overgemaakt aan het adoptieteam. De huisbezoeker heeft geen beslissingsrecht in verband met goedkeuren van een adoptie. Ons adoptieteam zal aan de hand van dit verslag de aanvraag al dan niet goedkeuren en u hierover inlichten. Dit kan een aantal dagen (Max. 3) duren, dit daar wij allen vrijwilligers zijn.

Uw aanvraag voor een hond die reeds in een opvanggezin in BE of NL verblijft: spanish_dogs_rescue_adoptie_procedure_004Veel honden verblijven tijdelijk in een opvanggezin in België of Nederland. Indien uw adoptieaanvraag + huisbezoekje wordt goedgekeurd, dan vragen wij u om eerst eens te gaan kennismaken met de hond van uw keuze. Waarom eerst een kennismaking zal u denken… Wij werken met opvanggezinnen die de opvanghondjes allen in hun hart dragen. Om hen ook de kans te geven kennis te maken met jullie gezin en zich voor te bereiden op het vertrek van hun opvanghondje werken wij met een kennismaking. In het opvanggezin hebben de meeste honden al de basiskennis van het leven in een huiselijke omgeving kunnen opdoen. Het opvanggezin kan u dan ook veel meer vertellen over het karakter en de gewoontes van de door u gekozen hond. Indien u al andere honden hebt, zijn deze ook welkom om mee te komen kennismaken. Pas nadat u kennis gemaakt heeft met de hond, de betaling in orde is en u de volledige goedkeuring heeft gekregen van de adoptiecoördinator over het ophalen van de hond, kan u een verdere afspraak maken met het opvanggezin voor de ophaling van uw nieuwe huisgenoot.

spanish_dogs_rescue_adoptie_procedure_005Uw aanvraag voor een hond die nog in het asiel in Spanje verblijft: Soms verblijven de aangeboden honden nog in een van de asielen of opvanggezinnen in Spanje waar wij mee samen werken. In sommige gevallen is het dus mogelijk om een hond rechtstreeks vanuit Spanje te adopteren. Let wel: dit is steeds afhankelijk van de keuze van de hond en wordt steeds eerst intern besproken binnen de vzw en tevens met u besproken tijdens de adoptieaanvraag/procedure. Tevens kunnen deze honden ook in aanmerking komen om eerst een tijdje in opvang te komen bij een van onze opvanggezinnen in België alvorens de adoptie plaatsvindt. Dit kan als er concrete en serieuze interesse is in de hond door een kandidaat adoptant. De mogelijkheden liggen dus open en zijn steeds bespreekbaar met de adoptieverantwoordelijke.

Tevens is elk gezin en elke levenssituatie is anders; daarom is het mogelijk om op aanvraag extra testen al in Spanje uit te voeren zodat we u daar al enige info over kunnen verschaffen. Bv. bloedtesten, het omgaan met kinderen, andere honden of katten.

Bij de feitelijke adoptie tekent u een adoptiecontract. Dit gebeurt steeds bij de overdracht van de hond. Lees dit adoptiecontract goed door! Dit contract is er voornamelijk ter bescherming van de hond. Ook wordt hierin het betalingsbewijs vermeld.

Na de adoptie kan u nog steeds rekenen op onze steun en zal u nog geruime tijd in contact staan met uw nazorgverantwoordelijke, die op geregelde tijdstippen u zal contacteren om te horen hoe het met uw hond gaat. Natuurlijk waarderen wij spontane updates en fotos van jullie ook ten zeerste. Zelf kan u ook steeds met vragen bij uw nazorgverantwoordelijke terecht. Deze zal u zo goed mogelijk verder helpen met goede raad betreffende de opvoeding, verzorging, vragen of problemen. Een gouden raad is dat u beter een keer teveel contact met ons opneemt dan te weinig. Zo werkt u sneller aan het probleem dat zich stelt en lopen de spanningen minder snel hoog op. We weten allemaal dat een luisterend oor en wat goede raad vaak al wonderen kunnen doen.

spanish_dogs_rescue_adoptie_kosten

Voor de adoptie van een hond tot en met de leeftijd van 7 jaar bedraagt het adoptiebedrag 250€. Voor de adoptie van honden vanaf 8 jaar en voor honden met een blijvend medisch probleem dat gekend is op het moment van de adoptie, is het adoptiebedrag 150€. Zo willen wij ook deze hondjes een kans geven op nog een aantal mooie jaren in een liefdevol gezin.

Al onze honden (excl. pups) zijn getest op mediterrane ziektes, zoals Erlichia, Filaria en Leishmania. Lees hiervoor zeker ook onze medische info . De honden zijn ook geldig gevaccineerd, gechipt en ze hebben een Europees paspoort. Bovendien zorgen wij ervoor dat de chipregistratie op naam van de adoptanten komt te staan bij ABIEC. Voor honden die in het buitenland geadopteerd worden, dienen de adoptanten deze registratie zelf ter plaatse in orde te brengen op eigen kosten.

Alle honden die naar België komen hebben een anti-vlooien/teken behandeling en een ontwormingskuur gehad en dit max. 2 maand voor de adoptie. Wij raden u aan deze allebei te herhalen ongeveer 1 week na adoptie (de ontworming bij voorkeur met Panacur). Ook raden wij u aan om met uw nieuwe viervoeter een bezoekje te brengen aan uw eigen dierenarts voor een algemeen gezondheidsonderzoek kort na de adoptie.

Let wel: Gelieve voor windhonden geen anti-vlooienband te gebruiken.

Puppies jonger dan 9 maanden en honden ouder dan 9 jaar worden niet door Spanish Dogs Rescue vzw gesteriliseerd of gecastreerd. Het is mogelijk dat een oudere hond of pup toch reeds door het asiel is gesteriliseerd, dit kan nagevraagd worden. Het is wel een contractuele vereiste dat u uw geadopteerde pup zelf voor de leeftijd van 6 maanden laat steriliseren of castreren, dit op eigen kosten. U dient dan ook een bewijs van uw dierenarts hiervan aan uw nazorgverantwoordelijke te bezorgen, zodat wij het dossier van uw hond kunnen vervolledigen.

Het adoptiebedrag voor uw hond dient overgemaakt en op onze rekening zichtbaar te zijn alvorens u uw hond kan gaan ophalen bij het opvanggezin of op de luchthaven.

Gelieve het adoptiebedrag te storten op onze bankrekening:

BE60 9731 2496 8770 - BIC : ARSPBE22 (Argenta, op naam van Spanish Dogs rescue vzw)

Met als vermelding: Adoptiebedrag + De naam van de hond.


Nuttige medische info & Dierenartsen:

Wij hebben voor u een lijstje samengesteld van de dierenartsen waarvan wij weten dat ze ervaring met deze materie hebben.

Aarzel niet om ook ons in te lichten indien er problemen zijn van onduidelijke aard. Door onze jarenlange ervaring met buitenlandse honden kunnen wij u in vele gevallen raad geven die u en uw dierenarts op weg kan helpen.

Dierenartsen per provincie:

Dierenkliniek Randstad

Frans Beirenslaan 155

2150 Borsbeek

Telefoon: 03/322.78.11

www.dierenkliniekrandstad.be


Argos Dierenartsenpraktijk

Zepstraat 4

2811 Hombeek – Mechelen

Telefoon: 015/635.270

www.argoshombeek.be


Dierenartsenpraktijk ARTEMIS

Liersesteenweg 173

2800 Mechelen

015/345.394

www.artemis-dierenartsen.be


Dierenarts Sharon Stuyck

Fortsebaan 45

2930 Brasschaat

Telefoon: 0476/330.238

info@dierenartsstuyck.be

www.dierenartsstuyck.be


Dierenartsencentrum De Meren

Heistraat 2

2400 Mol

014/820.410

www.demeren.be


Dierenarts Marleen Bergen

Zepperen-Dorp 33

3800 Sint-Truiden

Telefoon: 011/767.727

GSM: 0473/514.775

marleen@ter-linden.be


Dierenarts Gert Steegmans

Meerdegatstraat 79

3570 Alken

Telefoon 011/745.728


Dierenarts Iris Mensch

Stationsstraat 3

3945 Ham

Provincie Limburg

Telefoon 011/575.968


Dierenpraktijk Hof Ter Roye

Dierenarts Liesbet Hermans

Rooi 29 bus 1

3740 Bilzen

Telefoon 089 86 00 43

http://www.hofterroye.be


Dierenpraktijk Perre bvba

Dierenarts Hilde Witters

Oudestraat 1 b 1

3990 Peer

Telefoon 011 64 15 00

http://www.hildewitters.be/

Losloopweides per provincie:

ANTWERPEN L. DE ROETSTRAAT

Grenst aan grasveld en speelplein

2020 Antwerpen

Volledig omheind – 1.20m hoogte

1poort

Géén zitbank

Vuilbak


ANTWERPEN EGLANTIERLAAN

Hondenweide ‘t Plakijzer

Ingang langs de Eglantierlaan, gelegen tussen Basebal- en Mini-Golfterrein het Nachtegalenpark

Volledig omheind – 1.00m hoogte

Oppervlakte: groot

Zitbank

Vuilbakken aan in- en uitgang

Gedeelte gras, gedeelte zand

Bomen


ANTWERPEN HOF VAN TICHELEN

Zijstraat van de Justius de Geyterstraat

Volledig omheind – 1.20m hoogte bedrading

2 poorten

Géén zitbank

Vuilbak

Grasperk/weide


ANTWERPEN VOGELZANGLAAN

Gelegen naast oefenterrein van “Den Beerschot” aan de Vogelzanglaan/Desguinlei

Volledig omheind – 1.20m hoogte

Goed afgesloten poort

Zitbank

Vuilbak

Grasperk


BRASSCHAAT

Hondenlosloopweide Den Uitlegger

Sionkloosterlaan

Volledig omheind – 2.00m hoogte

1 ingang

1 uitgang met sas

Zéér veilig!!!


DEURNE BOSUILPLEIN

Parking voetbalstadion “Den Antwerp”

Omheind – 1.80m – 2.00m hoogte

Hoge goed afgesloten poort

Oppervlakte: 1.309m2

Grasperk met bomen

AANRADER: Leuke hondenweide

NADEEL: Vele in- en uitgang


EDEGEM FORT 5

Gelegen in Fort 5 van Edegem maar ook rechtstreeks bereikbaar vanaf straatkant Donk

Volledig omheind – 1.20m – 1.50m hoogte

1 poort volledig tot op de grond

Zitbanken

Grasperk met bomen, mooie weide

AANRADER!!!


HEIST OP DEN BERG (HALLAAR)

Provinciaal Domein De Averegten

Boonmarkt 11, gelegen aan Donkerbos

2220 Heist op den Berg

Goed omheind, vele struiken en bomen aan de zijkanten

2 losloopweides met 3 ingangen

Zitbank

Vuilbak en schop

Zéér drassig, bij vochtig weer aangepast schoeisel voorzien!


HOBOKEN

Aartselaarstraat, tussen de Sint-Bernardsesteenweg en de Draaiboomstraat

Omheind met draad – 1.20m hoogte

3 poorten

Oppervlakte: 2.100m2

Zitbank

Vuilbakken

Grasveld met enkele bomen


HOMBEEK (MECHELEN)

Eglegemweg (aan de put)

2811 Hombeek

Houten omheining: 1.20m hoogte maar onderaan onvoldoende afgewerkt. NIET UITBRAAKPROOF !!!

3 ingangen

2 zitbanken

Grote poort met gaten waar een podenco nog perfect door kan kruipen

Ook aan het water loopt de afsluiting niet tot in het water. De honden kunnen de weide verlaten door gewoon door het water te lopen

Oppervlakte: middelmatig

Parking vlakbij de hondenweide

Zwemmogelijkheid voor de honden


HOVE

Fazantenlaan

In een parkje achter de gemeenteterreinen in de Fazantenlaan tegenover huisnummer 8 loopt een wandel/fietsweg. Hier links houden en dan ligt de weide wat verderop aan de rechterkant

Omheining met draad – 1.50m hoogte

1 poort

Oppervlakte: groot

2 zitbanken

Vuilbak


KALMTHOUT

3 Losloopweides

Heidebloemlaan aan de parking van het Heidenatuurgebied. Tegenover de parking van de Kalmthoutse Heide

In de Warandelei achter het Arboretum is eeen grasland van 1ha

In de Bareelstraat is een zone van 400m2


KASTERLEE

Koningsbos Kasterlee (De Hoge Mouw)

Koningshof 9

2460 Kasterlee

Volledig omheind – 1.20m hoogte bedrading

2 poorten

Oppervlakte: eerder klein

Picknicktafel


LIER

Beatrijslaan

Langs het kanaal

Omheining met draad

Oppervlakte: 1ha

Stuk afgezet bos met paden doorheen


MERKSPLAS

Oude Baan Merksplas, vlakbij hondenschool “de Spetser”

Volledig omheind – 1.20m hoogte

3 poorten

Oppervlakte: middelmatig

Zitbank

Vuilbak

Grasperk/weide


NIEL - WALENHOEK

Aan de straat Walenhof

Parking: brede zandweg inrijden

Omheining met draad

Oppervlakte: middelmatig

Picknicktafel

Vuilbak

Grasperk en wanneer je naar het uiteinde wandelt kom je op een pad dat uitkomt op een soort bos

In de omgeving is het zalig wandelen met zwemgelegenheid

Natuurreservaat naast de hondenweide


RETIE

Provinciaal Domein Prinsenpark

Kastelsedijk 1

2470 Retie

Volledig omheind – 1.20m hoogte

3 poorten

Oppervlakte: middelmatig

Zitbank

Vuilbak

Grasperk/weide


HASSELT

Wilekensmolenstraat 120

Hasselt

Tegenover de brandweerkazerne

Volledig omheind – 1.50m hoogte

1 poort, in orde

Oppervlakte: middelmatig

Zitbank

Grasperk met enkele bomen

Gezellige hondenweide!!!


SINT -TRUIDEN

Provinciaal Domein Nieuwenhoven (beste hindenweide in Limburg)

Zijstraat Hasseltsesteenweg

Parking

Volledig omheind – 1.20m hoogte

Oppervlakte: 50 are – 5 grote weides

Weinig uitwerpselen

Veel wandelmogelijkheden in de omgeving


TONGEREN

Natuurgebeid “De Kevie”

Parking tegenover de weide

Volledig omheind met beuken – 1.20m hoogte

1 poort

Oppervlakte: groot

Zitbank

Vuilbak

Weide, mooi onderhouden


ZOLDER

N72 Kasteel Meylandt

Rechts van de inrit bij het resterende stuk kasteelmuur

Weinig gras, veel kiezel en stenen

Aparte puppyweide


ZONHOVEN

Aan domein Den Teut, het Holsteen

Donderslagseweg en Teutseweg

Volledig omheind – 1.20m hoogte

2 in/uitgangen met klein sas

Oppervlakte: zeer groot domein, 1ha

Verschillende banken

Vuilbak buiten de losloopweide

Heide en wandelpaden

Parking vlakbij

Dichtbij natuurreservaat waar je mooie wandelingen kan maken, je hond moet hier wel aan de leiband


AALST

Bleekveld

Volledig omheind met betonnen platen en draad – 1.80m hoogte

Oppervlakte: klein

Grasperk

Enkel open tijdens de kantooruren!!!


GENT – DRACENASTRAAT

Volledig omheind met draad

2 poorten

Oppervlakte: 12.580m2

Zitbank

Vuilbak


GENT – BUURT EUROPALAAN

Met gps best de Yachtdreef 1 ingeven, dan kom je er praktisch op uit

Bestaat uit 2 delen

Losloopgebied

Volledig omheind – 2.00m hoogte

Zitbank

Grasveld met enkele bomen

Zwemvijver: nog eens door een hekje In de vijver zelf is een omheining geplaatst zodat de honden niet te ver kunnen zwemmen

2 plaatsen waar de honden makkelijk in en uit het water kunnen

Goed onderhouden

Tamelijk groot

Zitbanken


GENT – SINT-BAAFSKOUTER

Sint-Baafskouter

Bereikbaar via Kriekerijstraat

Volledig omheind – 1.20m hoogte bedrading

Oppervlakte: groot

Grasperk


HEULE (KORTRIJK)

Hondenweide Schakeldries-Kransvijver

Aan de rotonde van de Kransvijver, ligt net achter het trapveldje

Volledig omheind

Kleinere honden kunnen onder het poortje onderdoor!

Grasperk


MIDDELKERKE

Kleine Kasteelstraat

Infrax

Parking

Zitbank buiten het poortje

Vuilbak met 2 schoppen


OOSTENDE

4 losloopweides

Sportpark “de Schorre” tussen de Steensedijk, de bunkers en het water

In de Vuurtorenwijk langs de Ankerstraat

In de Konterdam, zone begrensd door het water en de Camerlinckstraat

In Stene, in de groenzone langs de Brigade Pironlaan


SIJSELE / SINT-KRUIS

Hoofdingang: Rijckeveldebos ter hoogte van de Abd van Male, Sint-Kruis. Rij het bos binnen via de kasseiweg

Volledig omheind – 1.20m hoogte

Oppervlakte: groot

Aangelegde poel in het midden van de weide, honden kunner er gemakkelijk in en uit

AANRADER!!!


SINT-KRUIS

Hondenweide Guldenkamer

Naast het voetbalveld van Cercle Ladies en vlak naast een grote parking Geralaan

8310 Sint-Kruis

Omheining grotendeels hoog genoeg, enkel aan de ingang is de onderkant niet goed afgewerkt, kleine hondjes kunnen ontsnappen

1 poortje om binnen te gaan en 1 afgesloten grote poort

Oppervlakte: 100m bij 7 tot 13m

2 zitbanken aan het einde van de weide

Vuilbak bij de ingang


TORHOUT

Ravenhof

Ingang Ravenhofstraat en Louis de Ghelderlaan

Volledig omheind – 1.20m hoogte

Oppervlakte: ruim

Zitbank

Vuilbak

Grasperk met enkele bomen

Open zomerperiode (april-oktober): van 8 tot 20 uur

Open winterperiode (november-maart): van 8 tot 18 uur


WAREGEM

Park Casier

Bereikbaar via het park, gelegen naast de ingang van de Marcel Windelstraat

Parking naast en achter de hondenweide

Volledig omheind met draad en haag

1 poort

Oppervlakte: 1.331m2, omtrek 168m

Zitbank aan de achterzijde

2 vuilbakken met automaat voor poepzakjes

Grasperk met bomen


AARSCHOT

Meetshoven

Gelegen aan de Ter Heidelaan, vlak naast restaurant “’t Wit Toreke”

Omheining: slechts aan 2 zijden omheind – 1.20m, aan de straatzijde is een diepe gracht, en de 4de zijde is dichtgegroeid, maar niet volledig veilig voor wind/jachthonden!!!!!!

Oppervlakte: middelmatig

Is stuk van domein Meetshoven waar je ook boswandelingen kan maken


JETTE

Bonavonturenstraat

Eerst brede laan met bomen, dan op het einde van een smal weggetje zie je de weide liggen

Volledig omheind – 1.50m hoogte, aan de straatkant 2.00m hoogte

Oppervlakte: groot

Grasperk met bomen, er is ook een stukje bos aan.

AANRADER !!!


KESSEL-LO

Provinciaal Domein

Parking aan de 1 meilaan (aan de speeltuin). De weg volgen tot het bruggetje, over de brug naar links

Deel houten omheining, deel bedrading

1 poort 1.20m en nog 2 poortjes aan de andere kant

Oppervlakte: heel lange weide maar vrij smal

Weide met enkele bomen


LINDEN

Lindenbos

Parking langs de veldweg aan de Kortrijkstraat: tussen de Soltgracht en de Burchtlaan aan de

overkant. Ofwel via het pos: parking aan de Kasteelstraat

Volledig omheind – 1.20m hoogte

Oppervlakte: groot

Zitbank

Grasperk


TIENEN

Getestraat

Ligt langs fiets- en wandelpad Schottepad

Volledig omheind – 1.80m hoogte

Oppervlakte: 3.000 m2

Zitbank

Vuilbak

Grasperk


Mediterrane Ziektes:

Bij honden komen een aantal ‘tropische ziekten’ voor die door parasieten worden veroorzaakt en die honden in het buitenland kunnen oplopen. Bvb. Leishmaniose/Leishmania. Dit is een ziekte veroorzaakt door eencellige parasieten, enkel overdraagbaar door de vector het zandvliegje/mugje, deze parasiet veroorzaakt de ziekte Leishmania. In landen van en rond het Middellandse-Zee gebied zijn er gebieden waar het zandvliegje leeft dewelke de ziekte Leishmania kan overbrengen.

In Spanje komt deze ziekte daarom helaas ook vaak voor. Niet elke hond wordt ziek en hierbij speelt het soort immuunrespons dat de hond ontwikkelt een belangrijke rol.

De hond of Kat die drager is van de ziekte hoeft dus niet altijd ‘ziek’ te worden, dit hangt af van het stadium en het verloop van de parasiet/ziekte in het lichaam en van de hond. Het zandvliegje zelf is het meest actief bij zonsop- en zonsondergang (vooral van het voorjaar tot in de late herfst) en leeft voornamelijk in vochtige, warme gebieden. Sinds enkele jaren zijn er een halsband (Scalibor, Seresto) een pipet (Advantix, Vectra 3D) en een inenting (Virbac) op de markt die effectief zijn tegen het zandvliegje waardoor besmetting en verspreiding voorkomen kan worden. De incubatietijd (of de tijd tussen het geïnfecteerd raken en ziek worden) kan tot 7 jaren duren waardoor er nooit 100% garantie kan gegeven worden op het 100% negatief zijn op Leishmania.

Sterk aan te raden:

-Wij raden steeds aan dat (ookal hebt u een gezond ogend dier) u 1 jaar na adoptie het bloed nog eens goed laat hertesten op alle ‘mediterrane ziektes’. Je weet immers nooit. Daarna kan u bijvoorbeeld om de 2 a 3 jaar nog eens een volledige bloedtest incl. deze mediterrane ziektes laten doen.

-Indien u uw hond mee op vakantie neemt naar het buitenland check dan zeker met uw dierenarts of uw dier niet volledig beschermt dient te worden tegen Leishmania en andere mediterrane ziektes (bvb. Erlichea, Filaria, babesia,...). Beter voorkomen dan behandelen!

Mogelijke symptomen van de ziekte:

-Huidproblemen / korsten / zweren / haaruitval / fijne grijze schilfers thv de oorschelpen / hyperkeratose (vooral aan de neus en voetzolen)

-Gewichtsverlies met een normale eetlust

-Slaperig / geen energie

-Ontstekingen aan de ogen

-Interne problemen (nier en/of leverfalen)

-Gezwollen lymfeklieren / infecties (bijvb. dikwijls ziek)

-Extreme nagel groei (brokkelig, te vergelijken met kalknagels)

-Chronische diarree (soms met bloed)

-Pijnlijke gewrichten

Diagnose van Leishmania

Een dier is verdacht van Leishmania wanneer één of meerdere van de bovenstaande 
symptomen bij uw dier optreed. Een bloedtest zal de diagnose vaststellen.

Indien uw huisdier besmet is met Leishmania?

* Is er een risico voor uw andere huisdieren? De ziekte is besmettelijk, MAAR er 
moet altijd een “Tussengastheer” (nl. het zandvliegje/mugje) zijn om besmet te raken met de parasiet. Dus een besmet huisdier kan maw geen ander huisdier direct besmetten.

* Is er een risico voor u zelf of andere mensen? Enkel ouderen, baby's en 
mensen met een zwak immuunsysteem (bijvb. leukemie/aids), lopen risico de ziekte eerder te krijgen nadat ze gestoken zijn door een zandvliegje.

Welke zorg en behandeling heeft uw dier nodig dat besmet is?

Bijkomende bloedtesten zjjn vereist om de staat van de organen en het 
immuunsysteem vast te stellen. Aan te raden is om de 6 maanden à 1jaar te testen naarmate van het verloop van de ziekte.

-Behandeling tegen de Leishmania parasiet: in tablet vorm = Allopurinol, injecties 
= Glucantime, in vloeibare/poeder vorm = Milteforan.

-Behandeling voor secundaire infecties/ problemen.

-Halfjaarlijkse bloedtesten (= algemeen bloedbeeld, leishmania titter, lever en nieren, proteinogram {Albumine/Globuline}) zijn zéér belangrijk om het resultaat van de behandeling en mogelijke complicaties en activiteit van de ziekte te controleren.

-Extra vitamines en een speciaal dieet zullen tevens de behandelingsresultaten verbeteren.

-Stress dient vermeden te worden.


TOP